facebook 司法院全球資訊網-業務綜覽-司法會計-會計訊息公告 按 Enter 到主內容區
:::

logo

:::

會計訊息公告

項次 標題 張貼日
1 109年度司法院單位決算已公告 110-04-19
2 本院110年03月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 110-04-13
3 本院110年02月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 110-03-08
4 110年度司法院單位法定預算已公告 110-03-05
5 本院110年01月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 110-02-09
6 本院109年12月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 110-02-02
7 本院109年11月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-12-08
8 本院109年10月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-11-16
9 本院109年09月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-10-08
10 本院109年08月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-09-10
11 110年度司法院單位預算案已公告 109-09-01
12 本院109年07月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-08-07
13 本院109年06月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-07-13
14 本院109年05月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-06-10
15 本院109年04月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-05-13
16 108年度司法院單位決算已公告 109-04-24
17 本院109年03月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-04-10
18 本院109年02月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-03-10
19 本院109年01月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-03-05
20 109年度司法院單位法定預算已公告 109-02-18
21 本院108年12月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 109-02-07
22 本院108年11月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 108-12-11
23 本院108年10月會計月報(PDF檔及XML檔)已公告 108-11-15
24 107年度司法院單位決算已公告 108-03-19
25 108年度司法院單位法定預算已公告 108-03-04
回頁首