facebook 司法院全球資訊網-業務綜覽-家事-家事制度中外文對照-家事制度說明書、書狀範例中外文對照參考 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

家事制度說明書、書狀範例中外文對照參考

家事制度說明書、書狀範例中外文對照參考
Family matters system brochures, pleadings examples for Chinese and foreign languages comparison


▍一、制度說明書 System description


中文 英文 日文 越南語 印尼文 馬來文 韓文 泰文 緬甸文
涉及家庭暴力被害人詢問通知書
Interrogation Notice for Victims of Domestic Violence
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
程序監理人說明書
Guardian Ad Litem Description
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF  
家事調解制度說明書
Brochures for Family Matters Mediation System of District Courts
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF  

▍二、聲請參考書狀 Application for reference pleadings


中文 英文 日文 越南語 印尼文 馬來文 韓文 泰文 緬甸文
聲請民事通常保護令狀
Petition for Ordinary Protection Order
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
聲請民事暫時保護令、緊急保護令
Petition for Provisional Protection Order and Emergency Protection Order
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
聲請延長民事通常保護令有效期間
Petition for Extending Civil Ordinary Protection Order Period
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF

▍三、臺越司法互助「未成年子女監護事件境外取證」訪視參考表

Bản vấn đàm về tương trợ tư pháp Việt Đài 「Thu thập bằng chứng vụ việc giám hộ con cái chưa thành niên ở ngoài nước」


編號 中文版 越文版
1 學齡前兒童 學齡前兒童(PDF) (ODT)
2 學齡兒童 學齡兒童(PDF) (ODT)
3 在越南的父母 在越南的父母(PDF) (ODT)
4 父母以外的主要照顧者 父母以外的主要照顧者(PDF) (ODT)
5 未成年子女就讀學校或幼兒園老師 未成年子女就讀學校或幼兒園老師
(PDF) (ODT)
6 境外取證訪視進行之參考說明 境外取證訪視進行之參考說明

 

  • 發布日期 : 108-10-03
  • 更新日期 : 112-08-21
  • 發布單位 : 少年及家事廳
回頁首