facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人彰化律師公會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院112年度法登他字第25號社團法人彰化律師公會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 112 年 3 月 9 日
發文字號:112法登他字第  25  號
主旨:公告陳昱瑄等聲請辦理社團法人彰化律師公會變更登記,業經本院登記處於中華民國112年03月09日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第719號(案號為112年度法登他字第25號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第21屆理監事變更姓名及住所如下:
    理事長    陳昱瑄   
                                  
                                  
    副理事長  許富雄    
                                
    常務理事  黃勃叡   
                               
    理 事    廖本揚   
                               
    理 事    魏平政   
                               
    理 事    陳詠琪   
                               
    理 事    張伶榕   
                               
    理 事    劉鈞豪   
                               
    理 事    陳如梅   
                               
    常務監事  李育錚   
                               
                               
    監 事    陳姿君   
                               
                               
    監 事    陳銘傑   
                               
      二、代表法人之理事:陳昱瑄 。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 112-03-10
 • 更新日期 : 112-03-10
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首