facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人臺灣心齋弘道會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣新北地方法院111年度法登他字第235號社團法人臺灣心齋弘道會變更登記


臺灣新北地方法院公告
發文日期:中華民國111年6月16日發文
發文字號:111新北院賢登字第30825號
主旨:公告吳建勳等聲請辦理社團法人臺灣心齋弘道會變更登記,業經本院登記處於中華民國111年06月15日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1948號(案號為111年度法登他字第235號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第3屆理監事姓名及住所如下:
    理事長    吳建勳     
    副理事長  劉金寶     
    副理事長  蔡文富     
    常務理事  余旻珊     
    常務理事  蕭定來     
    理 事    蔡錦雲     
    理 事    陳振正     
    理 事    鐘允隆     
    理 事    蘇西明     
    理 事    陸子瓔     
    理 事    賴鳳敏     
    理 事    莊木傳     
    理 事    王蘇金鶴   
    理 事    江美燕     
    理 事    王文明     
    理 事    張瓏議     
    理 事    陳傳元     
    常務監事  蔡秀淑     
    監 事    吳何金鳳   
    監 事    榮興邦     
    監 事    蔡志君     
    監 事    林炳宏     
      二、代表法人之理事:吳建勳。
      三、理監事印鑑。
      四、修正章程第5條條文。

主 任 張 惠 芳

 • 發布日期 : 111-06-16
 • 更新日期 : 111-06-16
 • 發布單位 : 臺灣新北地方法院
回頁首