facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人彰化縣就業能力教育協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院111年度法登他字第70號社團法人彰化縣就業能力教育協會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 111 年 5 月 23 日
發文字號:111法登他字第  70  號
主旨:公告林淑玲等聲請辦理社團法人彰化縣就業能力教育協會變更登記,業經本院登記處於中華民國111年05月20日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第412號(案號為111年度法登他字第70號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第5屆理監事變更姓名及住所如下:
    理事長    林淑玲   
                                  
    常務理事  謝文猷    
                                
    常務理事  楊志宏   
                               
    理 事    楊敦岸   
                               
    理 事    楊登洲   
                               
    理 事    吳春福   
                               
                               
    理 事    徐淑秋   
                               
    理 事    林宜蓁   
                               
                               
    理 事    蔡朝日   
                               
    常務監事  陳敬雅   
                               
    監 事    謝慶鐘   
                               
    監 事    呂榮堂   
                               
      二、代表法人之理事:林淑玲。
主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 111-05-23
 • 更新日期 : 111-05-23
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首