facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人中華拓樂健康促進協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣桃園地方法院110年度法登他字第368號社團法人中華拓樂健康促進協會變更登記


臺灣桃園地方法院公告
發文日期:中華民國 110 年 11 月 26 日
發文字號:桃院增登110法登他字第 368  號
主旨:公告王偉信等聲請辦理社團法人中華拓樂健康促進協會變更登記,業經本院登記處於中華民國110年11月26日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條、法人及夫妻財產制契約登記規則第10條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1363號(案號為110年度法登他字第368號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第2屆姓名及住所如下:
             理事長    王偉信    
            常務理事     楊佩珊    
            常務理事  謝佩蓁    
            理 事     髙薏茹    
            理 事     林俊源    
            理 事     吳素貞    
            理 事     朱俊霖    
            理 事     林奕盛    
            理 事     黃菁萍    
            常務監事  王靖瑩    
            監 事     陳湘玉    
            監 事     楊菱恬    
      二、代表法人之理事:王偉信。
      三、理事、監事印鑑。

     登記處主任    簡慧瑛


 

 • 發布日期 : 110-11-29
 • 更新日期 : 110-11-29
 • 發布單位 : 臺灣桃園地方法院
回頁首