facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人高雄市大同健康照護協會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣高雄地方法院110年度法登他字第369號社團法人高雄市大同健康照護協會變更登記

臺灣高雄地方法院公告
發文日期:中華民國110年11月26日
發文字號:雄院和登110法登他字第 369  號
主旨:公告理事長等聲請辦理社團法人高雄市大同健康照護協會變更登記,業經本院登記處於中華民國110年11月26日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第1807號(案號為110年度法登他字第369號)。
  貳、變更登記事項:
一、理監事變更:第2屆理監事任期屆滿,改選第3屆理監事。姓名及住所如下:
    理事長    傅伊志   
                                  
    常務理事  陳芳銘    
                                
    常務理事  洪仁宇   
                               
    理 事    陳崇桓   
                               
    理 事    謝明彥   
                               
    理 事    戴書郁   
                               
    理 事    范文傑   
                               
    理 事    楊淵韓   
                               
    理 事    孫麗珍   
                               
    理 事    蔡惠如   
                               
    理 事    曾鴻如   
                               
    理 事    張碧燕   
                               
    理 事    胡潔瑩   
                               
    常務監事  申盛蓉
                            
    監 事    張偉洲 
                             
    監 事    蔡仲城 
                             
      二、代表法人之理事:理事長。
      三、理監事印鑑登記。

主 任 陳錦鑾
 

 • 發布日期 : 110-11-26
 • 更新日期 : 110-11-26
 • 發布單位 : 臺灣高雄地方法院
回頁首