facebook 司法院全球資訊網-查詢服務-司法公告查詢-法人登記公告-社團法人彰化縣梁哲貞派下宗親會 按 Enter 到主內容區
:::

司法院全球資訊網-LOGO

:::

公告臺灣彰化地方法院110年度法登他字第131號社團法人彰化縣梁哲貞派下宗親會變更登記


臺灣彰化地方法院公告
發文日期:中華民國 110 年 11 月 18 日
發文字號:110法登他字第         131      號
主旨:公告梁瑞芳等聲請辦理社團法人彰化縣梁哲貞派下宗親會變更登記,業經本院登記處於中華民國110年11月17日登記於法人登記簿,俟登記程序完成後,換發法人登記證書。
依據:非訟事件法第93條。
公告事項:
  壹、登記號數:第651號(案號為110年度法登他字第131號)。
  貳、變更登記事項:
      一、第2屆理監事變更姓名及住所如下:
    理事長    梁瑞芳   
                                  
    常務理事  梁如豐    
                                
    常務理事  梁奕仁   
                               
    理 事    梁聰堯   
                               
    理 事    梁誌銘   
                               
    理 事    梁進來   
                               
    理 事    梁能誌   
                               
    理 事    梁智勇   
                               
    理 事    梁福源   
                               
    理 事    梁中原   
                               
    理 事    梁永鋒   
                               
    常務監事  梁 發   
                               
    監 事    梁弘宗   
                               
    監 事    梁宜順   
                               
      二、代表法人之理事:梁瑞芳。
      三、章程變更。

主 任 洪榮謙 決行
 

 • 發布日期 : 110-11-19
 • 更新日期 : 110-11-19
 • 發布單位 : 臺灣彰化地方法院
回頁首